Top 50 Nepali Status Updates for Social Media साेसल मिडियाकाे लागी नेपाली स्टाटसहरू

In today’s interconnected world, social media has become a powerful platform for sharing thoughts, feelings, and aspirations. Among the diverse languages and cultures that enrich this digital landscape, Nepali stands out for its lyrical beauty and depth.

The “Top 50 Nepali Status Updates” collection celebrates this richness, offering a curated selection of quotes, proverbs, and expressions that resonate with universal emotions and wisdom.

From motivational messages to reflections on life’s journey, each status update encapsulates the essence of Nepali culture and philosophy. Whether you’re seeking inspiration, expressing gratitude, or sharing a moment of introspection, these updates provide a window into the vibrant tapestry of Nepali language and thought.

Explore this collection to discover poignant sentiments, timeless wisdom, and heartfelt expressions that capture the essence of Nepali identity.

Whether you’re a native speaker, language enthusiast, or simply curious about the cultural nuances of Nepal, these status updates offer a meaningful glimpse into the beauty of the Nepali language and its relevance in today’s digital age.

Join us in celebrating the richness of Nepali culture through these “Top 50 Nepali Status Updates,” and let them inspire, uplift, and connect you in new and meaningful ways on your social media journey.

Nepali Status Updates for Social Media

Success isn’t about how much money you make, it’s about the difference you make in people’s lives.

सफलता भनेको कति पैसा कमायो भन्ने होइन, यो भनेको मानिसहरूको जीवनमा कति फरक पार्न सकिन्छ भन्ने हो।

Nepali:
Safalta bhaneko kati paisa kamayou bhanne hoina, yo bhaneko manishharuko jeewanma kati fark parna sakinchha bhanne ho.

Family is not an important thing, it’s everything. Cherish your loved ones and make every moment count.

परिवार महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, यो सबैथोक हो। आफ्ना प्रियजनहरूलाई सम्मान गर्नुस् र हरेक पललाई महत्त्व दिनुस्।

Nepali:
Pariwar mahatvapurna kura hoina, yo sabai thok ho. Aaphna priyajanharulai sammaan garnus ra harek palai mahatwa dinus.

Nature has a way of reminding us of the beauty in simplicity. Take a moment to appreciate the world around you.

प्रकृतिले हामीलाई सरलतामा सुन्दरता सम्झाउने तरिका छ। वरिपरिका संसारलाई एक पललाई प्रशंसा गर्नुस्।

Nepali:
Prakritile hamilai saraltaama sundarta samjhaune tarika cha. Wariparika sansaarlai ek palai prashansa garnus.

Every day is a new beginning. Take a deep breath, smile, and start again with a positive attitude.

हरेक दिन नयाँ सुरुवात हो। गहिरो सास लिउँ, मुस्कुराउँ, र सकारात्मक सोचसँग फेरि सुरु गरौं।

Nepali:
Harek din naya suruwaat ho. Gahiro saas liu, muskurau, ra sakaratmak soch sanga feri suru garaun.

True friends are like stars; you don’t always see them, but you know they are always there.

साँचो साथीहरू तारा जस्तै हुन्छन्; तिमीले तिनीहरूलाई सधैं देख्दैनौ, तर तिमीलाई थाहा छ कि तिनीहरू सधैं त्यहीं छन्।

Nepali:
Saancho saathi haru taara jastai hunchan; timile tini harulai sadhai dekhdainau, tara timilai thaha cha ki tini haru sadhai tyahi chan.

Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions.

खुसी तयार भएका केही होइन। यो तिम्रा आफ्नै कार्यहरूबाट आउँछ।

Nepali:
Khusi tayar bhayeko kehi hoina. Yo timra aafnai karyaharubata aunchha.

Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.

घडीलाई नहेर्नुहोस्; घडीले के गर्छ, त्यही गर्नुहोस्। अगाडि बढिरहनुहोस्।

Nepali:
Ghadi lai nahernuhos; ghadi le ke garcha, tyahi garnuhos. Agadi badirahunos.

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.

जीवन साइकल चलाउने जस्तो हो। सन्तुलन राख्न, तिमीले अगाडि बढिरहनु पर्छ।

Nepali:
Jeevan cycle chalauune jasto ho. Santulan rakhna, timile agadi badirahnupartcha.

Believe you can and you’re halfway there.

विश्वास गर कि तिमी सक्छौ र तिमी आधा बाटोमा पुगिसक्यौ।

Nepali:
Vishwas gar ki timi sakchhau ra timi aadha batoma pugisakyou.

The only limit to our realization of tomorrow is our doubts of today.

भोलिको हाम्रो प्राप्तिको एक मात्र सीमा आजको हाम्रो शंका हो।

Nepali:
Bholiko hamro praptiko ek matra seema aajako hamro shanka ho.

Don’t let yesterday take up too much of today.

हिजोले आजलाई धेरै नलिन दिनुहोस्।

Nepali:
Hijole aajlai dherai nalina dinuhos.

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

भविष्य तिनीहरूको हो जसले आफ्नो सपनाको सुन्दरता माथि विश्वास गर्छन्।

Nepali:
Bhavishya tiniharuko ho jasle aafno sapanako sundarta mathi vishwas garchan.

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.

तिम्रो समय सीमित छ, त्यसैले अरूको जीवन जिउनमा यसलाई बर्बाद नगर्नुहोस्।

Nepali:
Timro samay seemit cha, tesaile aruko jeewan jiwna ma yasalai barbadi nagarnuhos.

Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.

सफलता अन्तिम होइन, असफलता घातक होइन: यसलाई जारी राख्ने साहस महत्त्वपूर्ण हो।

Nepali:
Safalta antim hoina, asafalta ghatak hoina: yasalai jari rakhne sahas mahatwapurna ho.

It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.

तिमी कति बिस्तारै जान्छौ भन्ने कुराले फरक पर्दैन जबसम्म तिमी रोकिने छैनौ।

Nepali:
Timi kati bistaarai janchau bhanne kurale fark pardaina jabasamma timi rokinne chainau.

Hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny.

कठिनाइहरूले प्राय: साधारण व्यक्तिहरूलाई असाधारण भविष्यको लागि तयार पार्छ।

Nepali:
Kathinaile prayah saadharan vyakti harulai asaadharan bhavishya ko lagi tayar parchha.

The best way to predict the future is to create it.

भविष्यको भविष्यवाणी गर्ने उत्तम तरिका भनेको यसलाई सिर्जना गर्नु हो।

Nepali:
Bhavishya ko bhavishyavaani garne uttam tarika bhaneko yasalai srijana garnu ho.

Don’t count the days, make the days count.

दिनहरूलाई नगन्नुहोस्, दिनहरूलाई महत्त्वपूर्ण बनाउनुहोस्।

Nepali:
Dinharaulai nagannuhos, dinharaulai mahatwapurna banaunuhos.

Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain.

जीवन आँधी बित्नको लागि कुर्ने कुरा होइन, यो वर्षामा नाच्न सिक्ने कुरा हो।

Nepali:
Jeevan aandhi bitna ko lagi kurane kura hoina, yo barsama naachna sikne kura ho.

The only way to do great work is to love what you do.

महान काम गर्नको एक मात्र तरिका भनेको तिमीले गर्ने कामलाई माया गर्नु हो।

Nepali:
Mahan kaam garnako ek matra tarika bhaneko timile garne kaamlai maya garnu ho.

In the end, we only regret the chances we didn’t take.

अन्तमा, हामीले नलिएका अवसरहरूको मात्र पछुतो हुन्छ।

Nepali:
Antama, hami le nalieka awasar haruko matra pachhuto hunchha.

The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.

सबैभन्दा ठूलो साहसिक यात्रा तिमीले आफ्नो सपनाको जीवन जिउनु हो।

Nepali:
Sabbhanda thulo saahasik yaatra timile aafno sapanako jeewan jiwanu ho.

Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away.

जीवन हामीले लिएका सासहरूको संख्याले नापिदैन, तर ती क्षणहरूले जो हाम्रो सासलाई हराउँछन्।

Nepali:
Jeevan hamile lieka saash haruko sankhyale naapidaina, tara ti kshan harule jo hamro saas lai haraunchha.

Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.

आफ्नो र तिमीले जे छ त्योमा विश्वास गर। जान कि तिमीभित्र केही छ जुन कुनै पनि अवरोध भन्दा ठूलो छ।

Nepali:
Aafno ra timile je cha tyo ma vishwas gar. Jaan ki timi bhitra kehi cha jun kunai pani avarodh bhanda thulo cha.

Dream big and dare to fail.

ठूलो सपना देख र असफल हुन हिम्मत गर।

Nepali:
Thulo sapana dekh ra asafal huna himmat gar.

Keep your face always toward the sunshine—and shadows will fall behind you.

सधैं सूर्यतर्फ अनुहार राख—र छायाँहरू तिमी पछि पर्नेछन्।

Nepali:
Sadhai surya tarfa anuhar rakh—ra chhaya haru timi pachi parnechan.

Strive not to be a success, but rather to be of value.

सफल हुने प्रयास नगर्नुहोस्, बरु मूल्यवान बन्नुहोस्।

Nepali:
Safal hune prayas nagarnuhos, baru mulyaawan bannuhos.

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.

तिम्रो समय सीमित छ, त्यसैले अरूको जीवन जिउनमा यसलाई बर्बाद नगर्नुहोस्।

Nepali:
Timro samay seemit cha, tesaile aruko jeewan jiwna ma yasalai barbadi nagarnuhos.

Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.

सफलता अन्तिम होइन, असफलता घातक होइन: यसलाई जारी राख्ने साहस महत्त्वपूर्ण हो।

Nepali:
Safalta antim hoina, asafalta ghatak hoina: yasalai jari rakhne sahas mahatwapurna ho.

It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.

तिमी कति बिस्तारै जान्छौ भन्ने कुराले फरक पर्दैन जबसम्म तिमी रोकिने छैनौ।

Nepali:
Timi kati bistaarai janchau bhanne kurale fark pardaina jabasamma timi rokinne chainau.

Hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny.

कठिनाइहरूले प्राय: साधारण व्यक्तिहरूलाई असाधारण भविष्यको लागि तयार पार्छ।

Nepali:
Kathinaile prayah saadharan vyakti harulai asaadharan bhavishya ko lagi tayar parchha.

The best way to predict the future is to create it.

भविष्यको भविष्यवाणी गर्ने उत्तम तरिका भनेको यसलाई सिर्जना गर्नु हो।

Nepali:
Bhavishya ko bhavishyavaani garne uttam tarika bhaneko yasalai srijana garnu ho.

Don’t count the days, make the days count.

दिनहरूलाई नगन्नुहोस्, दिनहरूलाई महत्त्वपूर्ण बनाउनुहोस्।

Nepali:
Dinharaulai nagannuhos, dinharaulai mahatwapurna banaunuhos.

Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain.

जीवन आँधी बित्नको लागि कुर्ने कुरा होइन, यो वर्षामा नाच्न सिक्ने कुरा हो।

Nepali:
Jeevan aandhi bitna ko lagi kurane kura hoina, yo barsama naachna sikne kura ho.

The only way to do great work is to love what you do.

महान काम गर्नको एक मात्र तरिका भनेको तिमीले गर्ने कामलाई माया गर्नु हो।

Nepali:
Mahan kaam garnako ek matra tarika bhaneko timile garne kaamlai maya garnu ho.

In the end, we only regret the chances we didn’t take.

अन्तमा, हामीले नलिएका अवसरहरूको मात्र पछुतो हुन्छ।

Nepali:
Antama, hami le nalieka awasar haruko matra pachhuto hunchha.

The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.

सबैभन्दा ठूलो साहसिक यात्रा तिमीले आफ्नो सपनाको जीवन जिउनु हो।

Nepali:
Sabbhanda thulo saahasik yaatra timile aafno sapanako jeewan jiwanu ho.

Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away.

जीवन हामीले लिएका सासहरूको संख्याले नापिदैन, तर ती क्षणहरूले जो हाम्रो सासलाई हराउँछन्।

Nepali:
Jeevan hamile lieka saash haruko sankhyale naapidaina, tara ti kshan harule jo hamro saas lai haraunchha.

Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.

आफ्नो र तिमीले जे छ त्योमा विश्वास गर। जान कि तिमीभित्र केही छ जुन कुनै पनि अवरोध भन्दा ठूलो छ।

Nepali:
Aafno ra timile je cha tyo ma vishwas gar. Jaan ki timi bhitra kehi cha jun kunai pani avarodh bhanda thulo cha.

Dream big and dare to fail.

ठूलो सपना देख र असफल हुन हिम्मत गर।

Nepali:
Thulo sapana dekh ra asafal huna himmat gar.

Keep your face always toward the sunshine—and shadows will fall behind you.

सधैं सूर्यतर्फ अनुहार राख—र छायाँहरू तिमी पछि पर्नेछन्।

Nepali:
Sadhai surya tarfa anuhar rakh—ra chhaya haru timi pachi parnechan.

Strive not to be a success, but rather to be of value.

सफल हुने प्रयास नगर्नुहोस्, बरु मूल्यवान बन्नुहोस्।

Nepali:
Safal hune prayas nagarnuhos, baru mulyaawan bannuhos.

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

भविष्य तिनीहरूको हो जसले आफ्नो सपनाको सुन्दरता माथि विश्वास गर्छन्।

Nepali:
Bhavishya tiniharuko ho jasle aafno sapanako sundarta mathi vishwas garchan.

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.

तिम्रो समय सीमित छ, त्यसैले अरूको जीवन जिउनमा यसलाई बर्बाद नगर्नुहोस्।

Nepali:
Timro samay seemit cha, tesaile aruko jeewan jiwna ma yasalai barbadi nagarnuhos.

Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.

सफलता अन्तिम होइन, असफलता घातक होइन: यसलाई जारी राख्ने साहस महत्त्वपूर्ण हो।

Nepali:
Safalta antim hoina, asafalta ghatak hoina: yasalai jari rakhne sahas mahatwapurna ho.

It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.

तिमी कति बिस्तारै जान्छौ भन्ने कुराले फरक पर्दैन जबसम्म तिमी रोकिने छैनौ।

Nepali:
Timi kati bistaarai janchau bhanne kurale fark pardaina jabasamma timi rokinne chainau.

Hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny.

कठिनाइहरूले प्राय: साधारण व्यक्तिहरूलाई असाधारण भविष्यको लागि तयार पार्छ।

Nepali:
Kathinaile prayah saadharan vyakti harulai asaadharan bhavishya ko lagi tayar parchha.

The best way to predict the future is to create it.

भविष्यको भविष्यवाणी गर्ने उत्तम तरिका भनेको यसलाई सिर्जना गर्नु हो।

Nepali:
Bhavishya ko bhavishyavaani garne uttam tarika bhaneko yasalai srijana garnu ho.

Don’t count the days, make the days count.

दिनहरूलाई नगन्नुहोस्, दिनहरूलाई महत्त्वपूर्ण बनाउनुहोस्।

Nepali:
Dinharaulai nagannuhos, dinharaulai mahatwapurna banaunuhos.

Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain.

जीवन आँधी बित्नको लागि कुर्ने कुरा होइन, यो वर्षामा नाच्न सिक्ने कुरा हो।

Nepali:
Jeevan aandhi bitna ko lagi kurane kura hoina, yo barsama naachna sikne kura ho.

The only way to do great work is to love what you do.

महान काम गर्नको एक मात्र तरिका भनेको तिमीले गर्ने कामलाई माया गर्नु हो।

Nepali:
Mahan kaam garnako ek matra tarika bhaneko timile garne kaamlai maya garnu ho.

In the end, we only regret the chances we didn’t take.

अन्तमा, हामीले नलिएका अवसरहरूको मात्र पछुतो हुन्छ।

Nepali:
Antama, hami le nalieka awasar haruko matra pachhuto hunchha.

The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.

सबैभन्दा ठूलो साहसिक यात्रा तिमीले आफ्नो सपनाको जीवन जिउनु हो।

Nepali:
Sabbhanda thulo saahasik yaatra timile aafno sapanako jeewan jiwanu ho.

Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away.

जीवन हामीले लिएका सासहरूको संख्याले नापिदैन, तर ती क्षणहरूले जो हाम्रो सासलाई हराउँछन्।

Nepali:
Jeevan hamile lieka saash haruko sankhyale naapidaina, tara ti kshan harule jo hamro saas lai haraunchha.

Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.

आफ्नो र तिमीले जे छ त्योमा विश्वास गर। जान कि तिमीभित्र केही छ जुन कुनै पनि अवरोध भन्दा ठूलो छ।

Nepali:
Aafno ra timile je cha tyo ma vishwas gar. Jaan ki timi bhitra kehi cha jun kunai pani avarodh bhanda thulo cha.

Dream big and dare to fail.

ठूलो सपना देख र असफल हुन हिम्मत गर।

Nepali:
Thulo sapana dekh ra asafal huna himmat gar.

Keep your face always toward the sunshine—and shadows will fall behind you.

सधैं सूर्यतर्फ अनुहार राख—र छायाँहरू तिमी पछि पर्नेछन्।

Nepali:
Sadhai surya tarfa anuhar rakh—ra chhaya haru timi pachi parnechan.

Strive not to be a success, but rather to be of value.

सफल हुने प्रयास नगर्नुहोस्, बरु मूल्यवान बन्नुहोस्।

Nepali:
Safal hune prayas nagarnuhos, baru mulyaawan bannuhos.

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

भविष्य तिनीहरूको हो जसले आफ्नो सपनाको सुन्दरता माथि विश्वास गर्छन्।

Nepali:
Bhavishya tiniharuko ho jasle aafno sapanako sundarta mathi vishwas garchan.

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.

तिम्रो समय सीमित छ, त्यसैले अरूको जीवन जिउनमा यसलाई बर्बाद नगर्नुहोस्।

Nepali:
Timro samay seemit cha, tesaile aruko jeewan jiwna ma yasalai barbadi nagarnuhos.

Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.

सफलता अन्तिम होइन, असफलता घातक होइन: यसलाई जारी राख्ने साहस महत्त्वपूर्ण हो।

Nepali:
Safalta antim hoina, asafalta ghatak hoina: yasalai jari rakhne sahas mahatwapurna ho.

It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.

तिमी कति बिस्तारै जान्छौ भन्ने कुराले फरक पर्दैन जबसम्म तिमी रोकिने छैनौ।

Nepali:
Timi kati bistaarai janchau bhanne kurale fark pardaina jabasamma timi rokinne chainau.

Hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny.

कठिनाइहरूले प्राय: साधारण व्यक्तिहरूलाई असाधारण भविष्यको लागि तयार पार्छ।

Nepali:
Kathinaile prayah saadharan vyakti harulai asaadharan bhavishya ko lagi tayar parchha.

The best way to predict the future is to create it.

भविष्यको भविष्यवाणी गर्ने उत्तम तरिका भनेको यसलाई सिर्जना गर्नु हो।

Nepali:
Bhavishya ko bhavishyavaani garne uttam tarika bhaneko yasalai srijana garnu ho.

Don’t count the days, make the days count.

दिनहरूलाई नगन्नुहोस्, दिनहरूलाई महत्त्वपूर्ण बनाउनुहोस्।

Nepali:
Dinharaulai nagannuhos, dinharaulai mahatwapurna banaunuhos.

Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain.

जीवन आँधी बित्नको लागि कुर्ने कुरा होइन, यो वर्षामा नाच्न सिक्ने कुरा हो।

Nepali:
Jeevan aandhi bitna ko lagi kurane kura hoina, yo barsama naachna sikne kura ho.

The only way to do great work is to love what you do.

महान काम गर्नको एक मात्र तरिका भनेको तिमीले गर्ने कामलाई माया गर्नु हो।

Nepali:
Mahan kaam garnako ek matra tarika bhaneko timile garne kaamlai maya garnu ho.

In the end, we only regret the chances we didn’t take.

अन्तमा, हामीले नलिएका अवसरहरूको मात्र पछुतो हुन्छ।

Nepali:
Antama, hami le nalieka awasar haruko matra pachhuto hunchha.

The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.

सबैभन्दा ठूलो साहसिक यात्रा तिमीले आफ्नो सपनाको जीवन जिउनु हो।

Nepali:
Sabbhanda thulo saahasik yaatra timile aafno sapanako jeewan jiwanu ho.

Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away.

जीवन हामीले लिएका सासहरूको संख्याले नापिदैन, तर ती क्षणहरूले जो हाम्रो सासलाई हराउँछन्।

Nepali:
Jeevan hamile lieka saash haruko sankhyale naapidaina, tara ti kshan harule jo hamro saas lai haraunchha.

Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.

आफ्नो र तिमीले जे छ त्योमा विश्वास गर। जान कि तिमीभित्र केही छ जुन कुनै पनि अवरोध भन्दा ठूलो छ।

Nepali:
Aafno ra timile je cha tyo ma vishwas gar. Jaan ki timi bhitra kehi cha jun kunai pani avarodh bhanda thulo cha.

Dream big and dare to fail.

ठूलो सपना देख र असफल हुन हिम्मत गर।

Nepali:
Thulo sapana dekh ra asafal huna himmat gar.

Keep your face always toward the sunshine—and shadows will fall behind you.

सधैं सूर्यतर्फ अनुहार राख—र छायाँहरू तिमी पछि पर्नेछन्।

Nepali:
Sadhai surya tarfa anuhar rakh—ra chhaya haru timi pachi parnechan.

Strive not to be a success, but rather to be of value.

सफल हुने प्रयास नगर्नुहोस्, बरु मूल्यवान बन्नुहोस्।

Nepali:
Safal hune prayas nagarnuhos, baru mulyaawan bannuhos.

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

भविष्य तिनीहरूको हो जसले आफ्नो सपनाको सुन्दरता माथि विश्वास गर्छन्।

Nepali:
Bhavishya tiniharuko ho jasle aafno sapanako sundarta mathi vishwas garchan.

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.

तिम्रो समय सीमित छ, त्यसैले अरूको जीवन जिउनमा यसलाई बर्बाद नगर्नुहोस्।

Nepali:
Timro samay seemit cha, tesaile aruko jeewan jiwna ma yasalai barbadi nagarnuhos.

Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.

सफलता अन्तिम होइन, असफलता घातक होइन: यसलाई जारी राख्ने साहस महत्त्वपूर्ण हो।

Nepali:
Safalta antim hoina, asafalta ghatak hoina: yasalai jari rakhne sahas mahatwapurna ho.

It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.

तिमी कति बिस्तारै जान्छौ भन्ने कुराले फरक पर्दैन जबसम्म तिमी रोकिने छैनौ।

Nepali:
Timi kati bistaarai janchau bhanne kurale fark pardaina jabasamma timi rokinne chainau.

Hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny.

कठिनाइहरूले प्राय: साधारण व्यक्तिहरूलाई असाधारण भविष्यको लागि तयार पार्छ।

Nepali:
Kathinaile prayah saadharan vyakti harulai asaadharan bhavishya ko lagi tayar parchha.

The best way to predict the future is to create it.

भविष्यको भविष्यवाणी गर्ने उत्तम तरिका भनेको यसलाई सिर्जना गर्नु हो।

Nepali:
Bhavishya ko bhavishyavaani garne uttam tarika bhaneko yasalai srijana garnu ho.

Don’t count the days, make the days count.

दिनहरूलाई नगन्नुहोस्, दिनहरूलाई महत्त्वपूर्ण बनाउनुहोस्।

Nepali:
Dinharaulai nagannuhos, dinharaulai mahatwapurna banaunuhos.

Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain.

जीवन आँधी बित्नको लागि कुर्ने कुरा होइन, यो वर्षामा नाच्न सिक्ने कुरा हो।

Nepali:
Jeevan aandhi bitna ko lagi kurane kura hoina, yo barsama naachna sikne kura ho.

The only way to do great work is to love what you do.

महान काम गर्नको एक मात्र तरिका भनेको तिमीले गर्ने कामलाई माया गर्नु हो।

Nepali:
Mahan kaam garnako ek matra tarika bhaneko timile garne kaamlai maya garnu ho.

In the end, we only regret the chances we didn’t take.

अन्तमा, हामीले नलिएका अवसरहरूको मात्र पछुतो हुन्छ।

Nepali:
Antama, hami le nalieka awasar haruko matra pachhuto hunchha.

The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.

सबैभन्दा ठूलो साहसिक यात्रा तिमीले आफ्नो सपनाको जीवन जिउनु हो।

Nepali:
Sabbhanda thulo saahasik yaatra timile aafno sapanako jeewan jiwanu ho.

Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away.

जीवन हामीले लिएका सासहरूको संख्याले नापिदैन, तर ती क्षणहरूले जो हाम्रो सासलाई हराउँछन्।

Nepali:
Jeevan hamile lieka saash haruko sankhyale naapidaina, tara ti kshan harule jo hamro saas lai haraunchha.

Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.

आफ्नो र तिमीले जे छ त्योमा विश्वास गर। जान कि तिमीभित्र केही छ जुन कुनै पनि अवरोध भन्दा ठूलो छ।

Nepali:
Aafno ra timile je cha tyo ma vishwas gar. Jaan ki timi bhitra kehi cha jun kunai pani avarodh bhanda thulo cha.

Dream big and dare to fail.

ठूलो सपना देख र असफल हुन हिम्मत गर।

Nepali:
Thulo sapana dekh ra asafal huna himmat gar.

Keep your face always toward the sunshine—and shadows will fall behind you.

सधैं सूर्यतर्फ अनुहार राख—र छायाँहरू तिमी पछि पर्नेछन्।

Nepali:
Sadhai surya tarfa anuhar rakh—ra chhaya haru timi pachi parnechan.

Strive not to be a success, but rather to be of value.

सफल हुने प्रयास नगर्नुहोस्, बरु मूल्यवान बन्नुहोस्।

Nepali:
Safal hune prayas nagarnuhos, baru mulyaawan bannuhos.

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

भविष्य तिनीहरूको हो जसले आफ्नो सपनाको सुन्दरता माथि विश्वास गर्छन्।

Nepali:
Bhavishya tiniharuko ho jasle aafno sapanako sundarta mathi vishwas garchan.

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.

तिम्रो समय सीमित छ, त्यसैले अरूको जीवन जिउनमा यसलाई बर्बाद नगर्नुहोस्।

Nepali:
Timro samay seemit cha, tesaile aruko jeewan jiwna ma yasalai barbadi nagarnuhos.

Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.

सफलता अन्तिम होइन, असफलता घातक होइन: यसलाई जारी राख्ने साहस महत्त्वपूर्ण हो।

Nepali:
Safalta antim hoina, asafalta ghatak hoina: yasalai jari rakhne sahas mahatwapurna ho.

It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.

तिमी कति बिस्तारै जान्छौ भन्ने कुराले फरक पर्दैन जबसम्म तिमी रोकिने छैनौ।

Nepali:
Timi kati bistaarai janchau bhanne kurale fark pardaina jabasamma timi rokinne chainau.

Hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny.

कठिनाइहरूले प्राय: साधारण व्यक्तिहरूलाई असाधारण भविष्यको लागि तयार पार्छ।

Nepali:
Kathinaile prayah saadharan vyakti harulai asaadharan bhavishya ko lagi tayar parchha.

The best way to predict the future is to create it.

भविष्यको भविष्यवाणी गर्ने उत्तम तरिका भनेको यसलाई सिर्जना गर्नु हो।

Nepali:
Bhavishya ko bhavishyavaani garne uttam tarika bhaneko yasalai srijana garnu ho.

Don’t count the days, make the days count.

दिनहरूलाई नगन्नुहोस्, दिनहरूलाई महत्त्वपूर्ण बनाउनुहोस्।

Nepali:
Dinharaulai nagannuhos, dinharaulai mahatwapurna banaunuhos.

Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain.

जीवन आँधी बित्नको लागि कुर्ने कुरा होइन, यो वर्षामा नाच्न सिक्ने कुरा हो।

Nepali:
Jeevan aandhi bitna ko lagi kurane kura hoina, yo barsama naachna sikne kura ho.

The only way to do great work is to love what you do.

महान काम गर्नको एक मात्र तरिका भनेको तिमीले गर्ने कामलाई माया गर्नु हो।

Nepali:
Mahan kaam garnako ek matra tarika bhaneko timile garne kaamlai maya garnu ho.

In the end, we only regret the chances we didn’t take.

अन्तमा, हामीले नलिएका अवसरहरूको मात्र पछुतो हुन्छ।

Nepali:
Antama, hami le nalieka awasar haruko matra pachhuto hunchha.

The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.

सबैभन्दा ठूलो साहसिक यात्रा तिमीले आफ्नो सपनाको जीवन जिउनु हो।

Nepali:
Sabbhanda thulo saahasik yaatra timile aafno sapanako jeewan jiwanu ho.

Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away.

जीवन हामीले लिएका सासहरूको संख्याले नापिदैन, तर ती क्षणहरूले जो हाम्रो सासलाई हराउँछन्।

Nepali:
Jeevan hamile lieka saash haruko sankhyale naapidaina, tara ti kshan harule jo hamro saas lai haraunchha.

Leave a Comment